Freitag, 27. Januar 2017

CONTOH PIDATO BAHASA JAWA "PENGETAN DINTEN KARTINI"

Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan. Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng Gusti Mahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun.

read more : CONTOH PIDATO BAHASA JAWA "PENGETAN DINTEN KARTINI"

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen